Vilobí d’Onyar

Aquest sistema recull i depura les aigües residuals del municipi de Vilobí d’Onyar.
Es troba situada al paratge de Can Comas, al sud-est del nucli urbà de Vilobí d’Onyar (Coordenades UTM, x=479058, y=4637108), .
Ocupt una superfície aproximada, 3.500 m2 i disposa de superfície suficient per a ampliació.
La depuradora és de tipus biològic d’aireació perllongada.

DADES GENERALS

Administració actuant: Consell Comarcal de la Selva
Empresa explotadora: UTE Copcisa-Ampliaciones hidráulicas
Any de posada en marxa: 1.997
Població sanejada (hab): 2.000
Punt d’abocament: Riu Onyar
Conca: Ter
Km col•lectors: 3
Nombre de bombaments: 0

DADES DE DISSENY

Cabal de disseny (m3/dia): 619
Població equ. disseny (hab): 3.611
DBO5 de disseny (mg/l): 350
DQO de disseny (mg/l): -
MES disseny (mg/l): 500
N disseny (mg/l): -
P disseny (mg/l): -
Potència instal•lada (Kw): -
Potència contractada (Kw): 45
Rendiment DBO5 95 %
Rendiment DQO -
Rendiment MES 96 %

Més informació a la web de l’Agència Catalana de l’Aigua:
http://aca-web.gencat.cat/aca