Depuradora d'Hostalric

El sistema de sanejament depura les aigües residuals del municipi d’Anglès.
Es troba situada a l’est del nucli urbà d’Anglès, al peu de la carretera N-141
Es tracta de sistema de sanejament que depura les aigües residuals del municipi d’Hostalric.
Es troba situada a la zona del Bessó, prop de la confluència de la riera d’Arbúcies amb la Tordera, al Sud Oest del nucli urbà (Coordenades UTM, x=469174, y=4620502).
Ocupa una superfície aproximada de 6.000 m2.
És una depuradora de tipus biològic per aeració perllongada.
 
DADES GENERALS
 
Administració actuant: Consell Comarcal de la Selva
 
Empresa explotadora: SOCAMEX,S.A.
 
Any de posada en marxa: 1.997
 
Població sanejada (hab): 3.773
 
Punt d’abocament: Riera d’Arbúcies
 
Conca: TORDERA
 
Km col·lectors: 3,4
 
Nombre de bombaments: 3
 
DADES DE DISSENY
 
Cabal de disseny (m3/dia): 1.025
 
Població equ. disseny (hab): 6.492
 
DBO5 de disseny (mg/l): 380
 
DQO de disseny (mg/l):-
 
MES disseny (mg/l): 444
 
N disseny (mg/l): -
 
P disseny (mg/l): -
 
Potència instal·lada (Kw): -
 
Potència contractada (Kw): -
Més informació a la web de l’Agència Catalana de l’Aigua:
http://aca.gencat.cat/ca/inici