Sistemes de sanejament

SISTEMES DE SANEJAMENT

El Consell Comarcal de la Selva té assumida la gestió dels sanejament en alta d’onze municipis per delegació de competències i d’acord amb el conveni subscrit entre aquest Consell Comarcal i l’Agència Catalana de l’Aigua.

La gestió comarcal dels sistemes de sanejament en alta compren la gestió de les depuradores (EDAR), la xarxa de col•lectors i bombaments. També inclou el control i la inspecció dels abocaments, la tramitació dels expedients de permís d’abocament al clavegueram i de permís d’abocament amb camió cisterna.

Reglament dels sistemes públics de sanejament competència dels consell comarcal de la selva.

El Reglament que regula els serveis públics de sanejament, és el Decret 130/2003, de 13 de maig.

GESTIÓ DE DEPURADORES

Els sistemes de sanejament gestionats pel Consell Comarcal són:

Aiguaviva Parc, Anglès, Breda, Caldes de Malavella, Maçanet de la Selva, Maçanet Residencial, Pantans de Montbarbat, Massanes, Riu Clar, Riells i Viabrea, Sils-Vidreres, Terrafortuna, Vilobí d'Onyar, Riudarenes, Can Fornaca, Riudellots de la Selva, Hostalric.

- Es dona servei a un total estimat de 54.500 habitants de la comarca.

- L’any 2018 es van tractar 6.672.000 m3 d’aigües residuals.

 

CONTROL D’ABOCAMENTS INDUSTRIALS D’AIGÜES RESIDUALS AL SISTEMA DE SANEJAMENT

El Consell Comarcal té competències pel que fa al control d’abocaments industrials a la xarxa de sanejament dels municipis citats anteriorment, realitzant inspeccions a les activitats. També té la potestat sancionadora.

Així mateix, té la competència de donar l’autorització d’abocament amb camió cisterna (durada de 5 anys) i  l’autorització d’abocament a la xarxa de clavegueram municipal dels municipis que han delegat la gestió del sanejament al Consell Comarcal (durada de 8 anys).

L’objectiu principal d’aquests controls, és minimitzar la càrrega contaminant que arriba a les depuradores per tal de millorar, en definitiva, la qualitat de l’aigua dels nostres rius i rieres.

Per sol·licitar l’autorització d’abocament amb camió cisterna o l’autorització d’abocament a la xarxa de clavegueram municipal cal omplir el formulari següent:

https://selva.gica0.com/mod/sol

Quan s’hagi complementat el formulari, es generarà un document PDF que arribarà per correu electrònic a l’adreça que s’hagi indicat en aquest. Aquest document PDF s’haurà de fer arribar al Consell Comarcal de la Selva a través de la seu electrònica.

https://www.selva.cat/webseu/index.php/tramits