La funció del Consell Comarcal

En matèria de residus, el Consell Comarcal de la Selva ofereix als municipis de la comarca diferents graus de cooperació que van des de la delegació completa de les competències municipals de recollida de residus i neteja viària fins al suport en la facturació o cobrament relacionat amb el tractament i el reciclatge dels residus recollits.

En el marc de la competència de la gestió integral dels residus municipals, el Consell Comarcal comparteix amb els ajuntaments implicats, totes les funcions i responsabilitats que se’n deriven:

  • Disseny i dimensionament dels serveis de recollida municipals, a través de l’empresa pública comarcal NORA S.A
  • Seguiment de la correcció dels serveis executats
  • Gestió directe de la planta de compostatge comarcal
  • Relació amb el Centre de Tractament de Resta i Abocador Comarcal gestionats per l’Ajuntament de Lloret de Mar
  • Relació amb els Sistemes de Responsabilitat Ampliada dels Productors (SCRAPs) pel cobrament de la valorització dels residus que els pertoquen: Envasos lleugers i paper i cartró (ECOEMBES), Vidre (ECOVIDRIO), Aparells Elèctrics (OFIRAEE)...
  • Transposició de les noves normatives i programes de l’Agència de Residus de Catalunya a l’ordenament comarcal
  • Aprovació de les Ordenances i Reglaments Comarcals que regulen l’ús dels serveis i l’execució dels mateixos
  • Recerca de finançament dels projectes municipals relacionats amb residus, segons les línies d’Ajut obertes per l’Agència de Residus de Catalunya; i justificació de les subvencions atorgades
  • Guia de la comarca en la millora permanent de la gestió dels residus

La darrera novetat que el Consell Comarcal està promovent a la Comarca és la instauració de sistemes de TAXA JUSTA en el càlcul de les taxes de residus municipals