Sensibilització ambiental

El Consell Comarcal de la Selva aprova anualment el Programa de sensibilització ambiental amb les activitats d’educació ambiental a realitzar a la comarca durant l'any.

Les activitats de sensibilització i conscienciació s’adrecen a tots els àmbits de la població: ciutadania, comerç, centres educatius i entitats municipals