Sensibilització ambiental comarcal

El Consell Comarcal de la Selva desenvolupa anualment un programa de comunicació mediambiental en el marc de les seves funcions a la comarca i de les competències delegades que gestiona, en matèria de residus, aigua i energia.

El contingut anual del programa obeeix al compliment de projectes comarcals i municipals, derivats d’aquestes funcions  i dels valors que cal infondre a la població per a la consecució de les millores.

Els objectius comarcals s’inspiren en les directives europees i la seva transposició a l’ordenament català i comarcal que es poden resumir de la forma següent: