Campanyes d'informació ambiental

Les campanyes anuals es publiquen a les xarxes socials del Consell Comarcal de la Selva 

 

En el marc de gestió integral dels residus, l’Àrea de Medi Ambient desenvolupa el programa de sensibilització ambiental que pretén fomentar la corresponsabilitat ciutadana en la preservació i millora del nostre entorn. En aquest sentit, les accions de sensibilització ambiental volen promoure nous hàbits i valors ambientals entre la ciutadania, per tal d’aconseguir una major qualitat ambiental a la nostra comarca i així fer-la més sostenible.

 

En matèria de residus i sostenibilitat, la llei de les tres erres és l’eina idònia per comunicar i conscienciar sobre la generació i la gestió de les deixalles a casa nostra. Aquesta perspectiva permet analitzar la gran quantitat de residus que es generen en el desenvolupament de la nostra vida quotidiana i conèixer les tres opcions per pal·liar-ho: reduir, reutilitzar i reciclar.