Agencia Comarcal de l'Energia

Què és l’Agència Comarcal de l’Energia de la Selva?

  • El Consell Comarcal de la Selva, a través de l’Agència Comarcal de l’Energia, es vol posicionar com a referent en el camp energètic en l’àmbit comarcal, oferint assistència als municipis en la gestió energètica municipal i donant impuls a les accions derivades dels compromisos adquirits amb la signatura del Pacte d’Alcaldies per l’Energia Sostenible i el Clima i dels corresponents Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC).

 

  • Des dels seus inicis ha vetllat per donar un impuls definitiu al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses, essent responsable de la redacció d’un bon nombre de PAES i del sistema de comptabilitat energètica implantat que suposa la gestió d’un total de més de 700 pòlisses elèctriques per a 15 municipis de la comarca adherits a l’Agència Comarcal de l’Energia i el Clima de la Selva.

 

  • L’Agència Comarcal de l’Energia de la Selva disposa dels recursos i els coneixements necessaris per prestar el servei de gestió de comptabilitat energètica municipal i assessorament i impuls en eficiència energètica dels municipis de la comarca.

 

 

 

 

 

Quan es va crear?

  • El Consell Comarcal de la Selva va crear l’Agència Comarcal de l’Energia l’any 2011. En data 15 de maig de 2012 es va aprovar el seu reglament regulador del servei de l’Agència i el 10 d’abril de 2014 es va aprovar l’actualització del seu projecte.

 

 

 

 

 

Quins són els seus objectius?

  • L’Agència Comarcal de l’Energia i el Clima té com a objectiu fomentar l’ús racional de l’energia, implantar sistemes energètics sostenibles i renovables, impulsar l’eficiència energètica i informar i sensibilitzar sobre els canvis de models energètics que es plantegen a Catalunya i a la resta d’Europa.

 

 

 

 

Serveis de l’Agència Comarcal de l’Energia i el Clima

  • El servei de l’Agència Comarcal de l’Energia i el Clima de la Selva té per objectiu donar resposta als ajuntaments en matèria de gestió energètica i, com a signataris del Pacte d’Alcaldies per l'Energia Sostenible i el Clima, acomplir amb el compromís de reducció de les emissions d’efecte hivernacle, augmentar l’eficiència energètica i assolir l’ús del 100% d’energies renovables a l’horitzó 2050, mitjançant l’anàlisi i optimització dels consums energètics i proveint de les dades de consum històriques per a l’ús de tercers en projectes a tal fi.
  • Des del 2022, l’Agència compta amb una Oficina Comarcal de Transició Energètica que pretén vetllar i planificar la implantació d’energies renovables en l’àmbit comarcal en consonància amb el territori i de les seves necessitats i particularitats.

 

Les tasques principals de l’Agència són:

1. Servei de comptabilitat i gestió energètica municipal:

- Contractació dels drets d'ús i manteniment d’un software especialitzat via web, per a la introducció i anàlisi dels consums energètics, els contractes dels subministraments elèctrics i les dades de facturació, a través de la plataforma GEMWEB

- Suport en la gestió amb les comercialitzadores.

- Assessorament i informació de les contractacions agrupades amb els acords marc de l’ACM.

- Propostes de millora en les contractacions energètiques

- Detecció d’anomalies de consum i de facturació

- Obtenció de dades energètiques necessàries per l’estudi de propostes de millores en eficiència energètica o instal·lació d’energies renovables

2. Assessorament i suport tècnic

- Oferir suport de referència als municipis en la gestió energètica.

- Informació i assessorament tècnic de les convocatòries de subvencions en matèria energètica.

- Assessorament en l’execució de les accions contingudes en els Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima i els seus derivats.

3. Definició i execució del Pla comarcal de Transició Energètica.

- Implantació d’energies renovables i estalvi i eficiència energètica.

4. Accions de promoció i divulgació en matèria d’energia sostenible i eficiència energètica.

5. Educació ambiental.

- Celebració de la Setmana Europea de l’Energia Sostenible.

- Jornades tècniques i divulgatives i projectes de sensibilització.

- Taller “Més o Menys” a cicle superior de primària.