Riudarenes

El sistema de sanejament depura les aigües residuals del municipi de Riudarenes.
Es troba situada al sud del nucli urbà, prop de la carretera de Santa Coloma de Farners (Coordenades UTM, x=476730, y=4629759).
Ocupa una superfície d’uns 1.500 m2 d’una parcel•la de 5.000 m2.
És una depuradora de tipus biològic convencional d’una sola línia.

 

DADES GENERALS

Administració actuant: Consell Comarcal de la Selva
Empresa explotadora: Sorea
Any de posada en marxa: 1.993
Població sanejada (hab): 1.581
Punt d’abocament: Rec Vallmadral
Conca: Tordera
Km col•lectors: 0,4
Nombre de bombaments: 0

DADES DE DISSENY

Cabal de disseny (m3/dia): 400
Població equ. disseny (hab): 2.000
DBO5 de disseny (mg/l): 300
DQO de disseny (mg/l): -
MES disseny (mg/l): 300
N disseny (mg/l): -
P disseny (mg/l): -
Potència instal•lada (Kw): 41
Potència contractada (Kw): 17
Rendiment DBO5 -
Rendiment DQO -
Rendiment MES -

 

Més informació a la web de l’Agència Catalana de l’Aigua:
http://aca-web.gencat.cat/aca