Riells i Viabrea

El sistema de sanejament depura les aigües residuals del municipi de Riells i Viabrea.
Es troba situada a la zona de Can Salvà, al final del C/ Vall-Nou. (Coordenades UTM, x=463466, y=4619858).
Ocupa una superfície d’uns 1.500 m2 .
És una depuradora amb tecnologia de filtració per membranes en el tractament biològic.

 

Més informació a la web de l’Agència Catalana de l’Aigua:
http://aca-web.gencat.cat/aca