Caldes de Malavella

Es tracta de sistema de sanejament que depura les aigües residuals provinents del nucli urbà de Caldes de Malavella i de la Urbanització Llac del Cigne
Es troba situada al Sud-oest del nucli urbà de Caldes de Malavella (Coordenades UTM, x=482062, y=4630479).
Ocupa una parcel•la de terreny de superfície aproximada de 4.000 m2.
És de tipus biològic amb fangs activats per a nitrificació-desnitrificació.

DADES GENERALS

Administració actuant: Consell Comarcal de la selva
Empresa explotadora: Sorea
Any de posada en marxa: 1.994
Població sanejada (hab): 4.925
Punt d’abocament: Riera de Santa Maria
Conca: Tordera
Km col•lectors: 3
Nombre de bombaments: 1

DADES DE DISSENY

Cabal de disseny (m3/dia): 2.132
Població equ. disseny (hab): 6.574
DBO5 de disseny (mg/l): 185
DQO de disseny (mg/l): -
MES disseny (mg/l): 278
N disseny (mg/l): 60
P disseny (mg/l): -
Potència instal•lada (kw): -
Potència contractada (Kw): 75
Rendiment DBO5 -
Rendiment DQO -
Rendiment MES -

Més informació a la web de l’Agència Catalana de l’Aigua:
http://aca-web.gencat.cat/aca