Riudellots de la Selva

El sistema de sanejament recull i tracta les aigües residuals generades al municipi de Riudellots de la Selva, el polígon industrial Polingesa de Riudellots i el polígon industrial Ferreries de Campllong.

L’estació depuradora està al polígon Poligensa de Riudellots (Coordenades UTM X=484.360, Y=4.639.612)

Ocupa una superfície aproximada de 6.800 m2

És de tipus biològic, d’aeració perllongada, té una sola línia de pretractament i està dissenyada per eliminar nitrogen i fòsfor.