Maçanet de la Selva

El sistema de sanejament depura les aigües residuals del municipi de Maçanet de la Selva, el nucli el Molí, i els polígons industrials de Puigtió, Can Roure i la Torderola.

Es troba situada a l’entrada del polígon de Puigtió al nord del nucli urbà (Coordenades UTM, x=478147, y=4626520).

Ocupa una superfície d’uns 3.400 m2 .

És una depuradora de tipus biològic convencional d’una sola línia.