Què és el compostatge

El 40% en pes dels residus que generem són restes orgàniques que es poden reciclar i convertir-se en compost.
El compostatge és un procés natural de descomposició de les restes orgàniques, molt similar al que es produeix al bosc. El producte obtingut és el compost, un adob orgànic que es pot utilitzar a l’agricultura i la jardineria, substituint els adobs químics.
El compost és un producte natural que contribueix a la millora de la salut de les plantes, aporta estructura al sòl i en regula la humitat i l’acidesa (pH).
Per amés informació podeu consultar el manual de compostatge