Com obtenir matèria seca

La matèria seca (branques triturades, fulles i plantes seques, palla i serradures de fusta neta) )és imprescindible barrejar-la amb les restes orgàniques (restes de la cuina, fulles verdes,gespa recent tallada i les restes de l'hort).
Per obtenir la vostra matèria seca us donem unes quantes idees que us poden ajudar:
• Utilitzar fulles seques barrejades amb branquillons durant la tardor i l'hivern. Si en teniu amb excés les podeu acumular per utilitzar-les en la barreja a l'estiu!
• Deixar assecar la gespa uns quants dies després d'haver-la tallat!
• Anar a buscar pinyes i branques al bosc i triturar-les!
De tota manera en cadascun dels municipis on es fa el compostatge casolà hem habilitat espais on podeu anar a buscar matèria seca triturada per poder-la barrejar amb la matèria humida que genereu.