Planta de compostatge de la Selva

La planta de compostatge de la Selva està ubicada en el municipi de Santa Coloma de Farners, província de Girona, i és propietat del Consell Comarcal de la Selva, entitat local de àmbit supramunicipal.

La Planta de Compostatge de la Selva se va inaugurar l’any 1998 i va ser una de les primeres instal·lacions construïdes en Catalunya per al tractament dels residus orgànics procedents de la recollida selectiva municipal.

Durant els anys 2009 i 2010 s’han dut a terme obres de millora i adequació de les instal·lacions que han permès:

-          Optimitzar la capacitat de tractament de FORM i adaptar-la a l’estacionalitat del territori, donat que la Comarca de la Selva pateix un fort increment de la generació de residus orgànics durant la temporada d’estiu como a conseqüència del turisme als municipis de la costa.

-          Disposar d’una línia diferenciada de compostatge de Fracció Vegetal

-          Minimitzar la generació de males olors i evitar possibles molèsties a l’entorn

-          Millorar les tasques d’explotació i la circulació dels materials en la pròpia instal·lació

-          Corregir alguns defectes de funcionament i de deficiències de manteniment

-          Millorar la qualitat del compost final.

Una vegada finalitzades les obres, la planta disposa d’una capacitat nominal de tractament de 12.500 Tn de fracció orgànica de residus municipals (FORM) i 5.000 Tn de Fracció Vegetal (FV). També s’ha dotat a la planta de la flexibilitat necessària para assumir les puntes estacionals de 1.400 tn/mes durant els mesos d’estiu.

Actualment la planta està gestionada per els Serveis Mediambientals de la Selva NORA S.A.