Deixalleria comarcal

Deixalleria comarcal i seu de NORA SA

Al Parc Mediambiental de la Selva i Centre Comarcal de gestió de residus municipals també estan situades la Deixalleria comarcal i una de les dues seus de l’empresa mixta NORA-Serveis mediambientals SA (enllaç a la web de NORA).

La Deixalleria comarcal te una superfície total de 414,75 m2 de magatzem i oficines i 1.603 m2 de zona de vials i molls de càrrega. A més també disposa d’una aula mediambiental per a sessions i jornades de treball.

Actualment la deixalleria comarcal no és una instal·lació oberta al públic, tret d’alguns municipis que no disposen de serveis alternatius i poden acudir a la deixalleria sota condicions específiques.

La principal funció d’aquesta instal·lació és centralitzar els materials recollits en poca quantitat a les deixalleries municipals més petites i, d’aquesta manera, abaratir el seu transport fins als gestors autoritzats que, sovint, es troben fora de la comarca.

Així doncs, la deixalleria comarcal és una peça clau en la Xarxa de Deixalleries comarcal com a punt de transferència i desballestament de residus.