Material previ

Es disposa de material previ amb l’objectiu que l’equip docent  disposi d’una petita guia de cada activitat

Es tracta de convidar els alumnes a reflexionar entorn la generació i gestió dels residus, la preservació de recursos escassos, etc. D’aquesta manera es crearà el context idoni per acollir l’activitat programada, i creiem que així serà més profitosa.