Compostatge casolà

Les regulacions normatives, cada vegada més, incideixen en el desenvolupament de la recollida selectiva de la FORM (inici amb la Llei 6/93, reguladora de residus i la llei del cànon), i des de l’any 2010, a partir de la llei amb la Llei 9/2008, és obligat implantar la FORM per a tots els municipis de Catalunya independentment de la seva població.

Des del Consorci Mediambiental de la Selva, sota el eslògan “FES EL TEU ADOB, FES-TE COMPOSTAIRE”, es va iniciar l’any 2006 la implantació del compostatge casolà a la comarca per fomentar la recollida selectiva de FORM. Actualment la campanya es realitza a 17 municipis de la comarca i hi ha adherits un total de 855 compostaires. És a partir d’aquesta campanya i de l’experiència adquirida que es va planificar el desenvolupament d’un nou servei de compostatge comunitari.

Des del Consell Comarcal de la Selva es va presentar el compostatge rural o comunitari com a sistema únic de gestió de la FORM pels municipis de menys de 2.000 habitants i amb característiques rurals (cases aïllades, disseminats...). Els avantatges que presenta el compostatge rural o comunitari respecte les recollides en contenidors al carrer són:

-  Reduir els residus que es destinen a abocador.

-  Optimitzar els costos ja que s’eviten les despeses de transport i tractament de les restes orgàniques.

-  Disminuir la generació de residus ja que les restes orgàniques es converteixen en un recurs pel nostre benefici obtenint un adob de qualitat, el compost, i tancant el cicle de la matèria.

-  Reduir l’impacte ambiental causat pel transport dels residus a la planta de tractament.

Els municipis que han apostat pel compostatge casolà com a sistema de gestió de la FORM i s’han adherit al servei comarcal són:

-  Brunyola

-  Massanes

-  Osor

-  Sant Feliu de Buixalleu

-  Susqueda