A l’escola, fem compost!

 

Objectiu
 
Taller d’iniciació a la promoció del compostatge casolà a l’escola com a sistema de gestió de les restes orgàniques que es generen al centre.
 
Descripció
 
TALLER DE NOVA IMPLANTACIÓ:
 
Destinat a les escoles que encara no  disposen de compostador 
L’activitat consta d’un taller – visita a on s’entregarà un compostador per a ús exclusiu de l’escola i es durà a terme una xerrada a la classe encarregada del manteniment i seguiment del compostador per explicar el procés de compostatge i l’ús correcte del compostador.
 
TALLER DE SEGUIMENT:
 
Taller de seguiment de compostatge casolà a l’escola, destinat als centres que ja disposen de compostador, i l’objectiu és col·laborar en l’ensenyança del procés de compostatge en el nou grup d’alumnes escollits perquè s’encarregui del manteniment del compostador
 
CONSIDERACIONS PER AL CENTRE EDUCATIU:
 
Cal que el centre educatiu tingui en compte els següents punts:
  • És determinant per al bon funcionament del compostador assignar a un grup reduït d’alumnes el manteniment i seguiment del compostador. (Aquest grup pot anar variant al llarg de l’any).
  • Assignar una persona responsable de la coordinació de l’activitat.
  • Disposar d’un punt de recollida on es generi suficient matèria orgànica (menjador, cuina, hort, jardí, etc.).
  • Disposar d’un lloc adient per col·locar el compostador (zona sense pavimentar).
 
Adreçat a
 
Cicle mitjà, Cicle superior,  ESO (1r i 2n) preferentment.
 
Durada de l’activitat
 
1 hora i 30 min – el taller de nova implantació
1 h – el taller de seguiment
Nombre màxim d’alumnes
Preferiblement es recomana 10 - 15 per sessió, però es pot adaptar a un grup classe o tot el grup involucrat amb el manteniment del compostador d’aquell any.
 
Àmbit
Alumnes de la comarca de la Selva.
 
Calendari 
  • Inscripcions: de 15 de setembre a 15 de desembre.
  • Realització de l’activitat: En el transcurs del calendari escolar.

 

Materials: 
  • Compostador.
  • Manual del compostaire.
  • Didàctic (dossier per al professor amb material per a poder treballar a l’aula)

 

 
 
 
 

 

Reservar l'activitat