Campanyes d'educació ambiental

En el marc de gestió integral dels residus, l’Àrea de Medi Ambient desenvolupa el programa de sensibilització ambiental que pretén fomentar la corresponsabilitat ciutadana en la preservació i millora del nostre entorn. En aquest sentit, les accions de sensibilització ambiental volen promoure nous hàbits i valors ambientals entre la ciutadania, per tal d’aconseguir una major qualitat ambiental a la nostra comarca i així fer-la més sostenible.

En matèria de residus i sostenibilitat, la llei de les tres erres és l’eina idònia per comunicar i conscienciar sobre la generació i la gestió de les deixalles a casa nostra. Aquesta perspectiva permet analitzar la gran quantitat de residus que es generen en el desenvolupament de la nostra vida quotidiana i conèixer les tres opcions per pal·liar-ho: reduir, reutilitzar i reciclar.

Memòria d'activitats de sensibilització ambiental