Vidreres

AIGUAVIVA PARK (VIDRERES)

El sistema de sanejament recull i tracta les aigües residuals generades en la urbanització Aiguaviva Park, al terme municipal de Vidreres.

L’estació depuradora està a la part oest de la urbanització (Coordenades UTM, x=483376, y=46722876).

Ocupa una superfície aproximada de 8000 m2.
És de tipus biològic, d’aeració perllongada i té una sola línia de pretractament.

 

DADES GENERALS

Administració actuant: Consell Comarcal de la Selva
Empresa explotadora: Sorea
Any de posada en marxa: Aprox. 1.980
Població sanejada (hab): 593
Punt d’abocament: Riera Cabanyes
Conca: Tordera
Km col•lectors: 0
Nombre de bombaments: 0

DADES DE DISSENY

Cabal de disseny (m3/dia): 3.600
Població equ. disseny(hab): 1.200
DBO5 de disseny (mg/l): 80
DQO de disseny (mg/l): -
MES disseny (mg/l): 80
N disseny (mg/l): -
P disseny (mg/l): -
Potència instal•lada (Kw): -
Potència contractada (Kw): 31,5
Rendiment DBO5 -
Rendiment DQO -
Rendiment MES -

Més informació a la web de l’Agència Catalana de l’Aigua:
http://aca-web.gencat.cat/aca