Xarxa Comarcal de Deixalleries

La Xarxa Comarcalde Deixalleries compta amb 17 municipis adherits, 10 instal·lacions municipals i una deixalleria mòbil que visita dos municipis de la comarca.

La deixalleria comarcal situada al Parc Mediambiental de la Selva amplia les prestacions que poden oferir les deixalleries municipals de la xarxa:

  • Transvasament de residus recollits en quantitat insuficient a les deixalleries municipals perquè sigui viable el seu transport directe al gestor final.
  • Transvasament de residus que necessiten un tractament previ, com per exemple, desballestar-los.
  • Magatzem i restauració d’articles reutilitzables
  • Desviació de residus comercials o domiciliaris portats en quantitats superiors a les que admet la deixalleria municipal.

Què podem portar a la deixalleria?

 

Qui pot utilitzar les deixalleries municipals?

La deixalleria municipal està destinada a l’ús de particulars i a l’ús de comerços i petits tallers del municipi. El servei que pot oferir als professionals es limitarà d’acord amb la capacitat de la instal·lació, però tothom qui vulgui podrà accedir a la deixalleria comarcal, situada al Parc Mediambiental de la Selva.

Usuaris particulars:

Els usuaris particulars seran donats d’alta en la base de dades del servei en la seva primera visita a la deixalleria, on constarà el seu nom i la seva adreça. El seguiment de les visites permetrà conèixer el grau d’acceptació del servei i servirà de base per a l’establiment de sistemes de reconeixement del bon ús que en facin les famílies.

Comerços, tallers, oficines i serveis:

Els professionals han de saber que el servei de deixalleria és una opció més que tenen a l’abast per procedir a la correcta gestió dels seus residus, al costat del servei que ofereixen els gestors particulars autoritzats.

Tots aquells que vulguin utilitzar el servei municipal s’hauran de donar d’alta en el servei de deixalleria de manera prèvia a dipositar qualsevol tipus de residu.

En el formulari constarà la identificació de l’empresa, les matrícules dels seus vehicles, la llista de residus que genera que poden ser admesos pel servei comarcal i les quantitats màximes de cadascun que podrà portar a la instal·lació municipal i a la instal·lació comarcal.

Per a més informació sobre la gestió dels residus que genera una activitat comercial: http://residus.gencat.cat/ca/inici/

 

Reglament d'ús de les deixalleries de la xarxa comaral

Per saber més sobre la Xarxa Comarcal de Deixalleries consulteu el reglament d'ús

Lloc i horaris de la deixalleria del meu municipi a NORA SA