Agencia Comarcal de l'Energia

Què és l’Agència Comarcal de l’Energia de la Selva?

  • El Consell Comarcal de la Selva, a través de l’Agència Comarcal de l’Energia, es vol posicionar com a referent en el camp energètic en l’àmbit comarcal, oferint assistència als municipis  en la gestió energètica municipal i donant impuls a les accions derivades dels compromisos adquirits amb la signatura del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses i dels corresponents PAES.
  •   Des dels seus inicis ha vetllat per donar un impuls definitiu al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses, essent fins i tot responsable de la redacció d’un bon nombre de PAES i del sistema de comptabilitat energètica implantat que suposa la gestió d’un total de més de 600 pòlisses elèctriques per a la majoria de municipis de la comarca que estan adherits a l’Agència Comarcal de l’Energia de la Selva.
  • L’Agència Comarcal de l’Energia de la Selva disposa dels recursos i els coneixements necessaris per prestar el servei de gestió de comptabilitat energètica municipal i assessorament i impuls en eficiència energètica dels municipis de la comarca.

 

Quan es va crear?

  •  El Consell Comarcal de la Selva va crear l’Agència Comarcal de l’Energia l’any 2011. En data 15 de maig de 2012 es va aprovar el seu reglament regulador del servei de l’Agència i el 10 d’abril de 2014 es va aprovar l’actualització del seu projecte.

 

Quins són els seus objectius?

  •   L’Agència Comarcal de l’Energia té com a objectiu fomentar l’ús racional de l’energia, implantar sistemes energètics sostenibles i renovables, impulsar l’eficiència energètica i informar i sensibilitzar sobre els canvis de models energètics que es plantegen a Catalunya i a la resta d’Europa.

 

És per això que ofereix assessorament i informació als ajuntaments adherits de la comarca de la Selva per desenvolupar les correctes actuacions i estratègies locals per assolir els compromisos dels municipals signataris del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses.

 

Les tasques principals de l’Agència són:

 

-          Oferir suport de referència als municipis en la gestió energètica.

-          Dur a terme la comptabilitat energètica municipal.

-          Informar de subvencions i ajuts.

-          Difondre notícies d’actualitat del sector energètic.

-          Donar suport tècnic en la sol·licitud d’ajuts.

-          Impulsar el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses i els compromisos de reducció d’emissions.

-          Implantar Plans d’Actuació per a l’Energia Sostenible i Plans d’Adaptació al Canvi Climàtic.

-          Promoure un canvi de model energètic municipal.

-          Promoure l’educació ambiental a través de jornades tècniques i divulgatives i projectes de sensibilització.